LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA

Selamat datang ke Sistem E-Prestasi

TAHUN PENILAIAN : 2022
NO KAD PENGENALAN :
KATA LALUAN :
 


Eprestasi.com
|  Lupa Kata Laluan |  Khidmat sokongan


e-Prestasi - Sistem Penilaian Prestasi Online,  
Copyright © 2016 -   Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

 
PENAFIAN :
Kerajaan Malaysia, Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan SHS Technologies Sdn. Bhd. adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini .Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB).
 
DISCLAIMER :
Government of Malaysia, Malaysian Palm Oil Board (MPOB) and SHS Technologies Sdn. Bhd. shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor companies recommended by Malaysian Palm Oil Board (MPOB).